Αγοράζουμε τιτάνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα κράμματα και όλες τις μορφές τιτανίου προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται βιομηχανικές και κατασκευαστικές μονάδες, κρατικοί και στρατιωτικοί φορείς, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μετάλλων,στερεών αποβλήτων και ΚΔΑΥ και διαλυτήρια αεροσκαφών και πλοίων . Ανάμεσα στα υλικά που αγοράζουμε συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:

  • Ρετάλια και γρέζια προερχόμενα από τις βιομηχανίες μετάλλων
  • Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών και πλοίων
  • Υλικά από εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας.