Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση.

Παρέχουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά των παλιών σας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και φροντίζουμε για την υπεύθυνη διάθεση τους στις μονάδες επεξεργασίας. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται: καταστήματα εστίασης, super markets, κέντρα αποθήκευσης τροφίμων, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.