Αγοράζουμε ορείχαλκο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα κράμματα και όλες τις μορφές ορείχαλκου προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται βιομηχανικές και κατασκευαστικές μονάδες, κρατικοί και στρατιωτικοί φορείς, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μετάλλων, αυτοκινήτων, στερεών αποβλήτων και ΚΔΑΥ. Ανάμεσα στα υλικά που αγοράζουμε συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:

  • Ρετάλια και γρέζια προερχόμενα από τις βιομηχανίες ορείχαλκου
  • Πρώτες ύλες εκτός προδιαγραφών από χυτήρια κόκκινων μετάλλων
  • Πολεμοφόδια από τη στρατιωτική βιομηχανία
  • Στοιχεία από τον κατασκευαστικό κλάδο
  • Εκκλησιαστικά και διακοσμητικά υλικά