Ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά για ανακύκλωση παλιών μπαταριών αυτοκινήτων μολύβδου-οξέως.

Αγοράζουμε μπαταρίες μολύβδου-οξέως. Διευκολύνουμε την αποθήκευση και τη συλλογή των μπαταριών παρέχοντας ειδικά παλετοκιβώτια. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται: ηλεκτρολογία, συνεργεία και διαλυτήρια αυτοκινήτων, έμποροι μπαταριών και βιομηχανικές μονάδες.