Ανακύκλωση καταλυτών αυτοκινήτων.

Με ένα απλό τηλεφώνημα, θα φροντίσουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας, την αξιολόγηση τους και την άμεση πληρωμή σας.

Παρέχουμε λύσεις ανακύκλωσης καταλυτών αυτοκινήτων και φορτηγών. Φροντίζουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας, την αξιολόγηση τους και την άμεση πληρωμή σας. Η υπηρεσία απευθύνεται σε κέντρα εξάτμισης και καταλύτη, συνεργεία και διαλυτήρια οχημάτων.