Ανακύκλωση αυτοκινήτων και φορτηγών

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά παλιών αυτοκινήτων και φορτηγών για απόσυρση και ανακύκλωση.

Αγοράζουμε παλιά, τρακαρισμένα και παροπλισμένα αυτοκίνητα για απόσυρση και ανακύκλωση. Είμαστε Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων. Μεταφέρουμε το αυτοκίνητο από το χώρο σας και εκδίδουμε το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής, διαγράφοντας οριστικά το αυτοκίνητο σας από τα φορολογικά μητρώα.

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 30 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιοπιστία στη συναλλαγή

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούμε.

Νομοθετική Συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθεύτες μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.