Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά μετάλλων προς ανακύκλωση από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Αγοράζουμε για ανακύκλωση μετάλλων σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις μορφές μετάλλων όπως ρετάλια, γρέζια, εξοπλισμό και άλλα. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρίες, δημόσιοι φορείς καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μεταξύ άλλων, διαχειριζόμαστε τα παρακάτω μέταλλα:

  • Χαλκός, Ορείχαλκος, Μπρούτζος
  • Ανοξείδωτο, Τιτάνιο
  • Αλουμίνιο
  • Μόλυβδος, Κασσίτερος, Ψευδάργυρος
  • Χάλυβας, Σίδηρος.

καλέστε μας τώρα: 69-443-206-66 |  69-810-043-11 |  69-872-589-92

Η διαδικασία ανακύκλωσης σκραπ μετάλλων

ανακύκλωση-μετάλλωνΗ διαδικασία παλιοσίδερου περιλαμβάνει πολλά βήματα. Ξεκινά με τη συλλογή. Στο μικροεπίπεδο, οι συλλέκτες παλιοσίδερου παραλαμβάνουν μικρές ποσότητες απορριμμάτων προς πώληση σε θραύσματα(σκραπ). Το μέταλλο ανακτάται επίσης από μεγαλύτερες γεννήτριες από μεγαλύτερους αντιπροσώπους απορριμμάτων ή μέσω ανακύκλωσης.

Τα μέταλλα στη συνέχεια ταξινομούνται, δένονται για αποστολή, τεμαχίζονται και στη συνέχεια λιώνουν. Μια διαδικασία καθαρισμού μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρόλυσης, ισχυρών συστημάτων μαγνητών ή άλλων τεχνολογιών.

Η ανακύκλωση μετάλλων είναι μια διαδικασία που αποτελεί τη βάση για μια ισχυρή βιομηχανία. Η ανακύκλωση παλιοσίδερου περιλαμβάνει την ανάκτηση και επεξεργασία παλιοσίδερου από προϊόντα ή κατασκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

Το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας στην ανακύκλωση μετάλλων επεξεργάζεται θραύσματα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων σε ζωτική δευτερογενή πρώτη ύλη για την τήξη νέων μετάλλων.

Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η ανακύκλωση μετάλλων είναι μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομική δραστηριότητα. Το 2015, η αμερικανική βιομηχανία σιδηρούχων απορριμμάτων ανήλθε σε 18,3 δισεκατομμύρια δολάρια . Το 2014, τα μη σιδηρούχα θραύσματα των ΗΠΑ είχαν αξία που πλησιάζει τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια .

Όταν μιλάμε για ανακύκλωση μετάλλων σκραπ, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο κύριων κατηγοριών παλιοσίδερου:  σιδηρούχων μετάλλων και μη σιδηρούχων μετάλλων . Ενώ το σιδηρούχο μέταλλο περιέχει κάποιο βαθμό σιδήρου  το μη σιδηρούχο μέταλλο δεν περιέχει σίδηρο ως συστατικό. Τα μη σιδηρούχα θραύσματα περιλαμβάνουν αλουμίνιο, χαλκό, μόλυβδο, νικέλιο, κασσίτερο, ψευδάργυρο και άλλα.

Οφέλη της ανακύκλωσης

Εκτός από την εκτροπή υλικών από χώρους υγειονομικής ταφής, άλλα σημαντικά οφέλη της ανακύκλωσης μετάλλων σε σχέση με τη δημιουργία παρθένου μετάλλου περιλαμβάνουν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στη χρήση άλλων υλικών. Για παράδειγμα, το ανακυκλωμένο αλουμίνιο απαιτεί 95 τοις εκατό λιγότερη ενέργεια, ενώ ο χαλκός χρειάζεται 90 τοις εκατό λιγότερη, και ο χάλυβας 56 τοις εκατό λιγότερη. Επιπλέον, η ανακύκλωση ενός τόνου χάλυβα αποφεύγει τη χρήση 2.500 κιλών μεταλλεύματος σιδήρου, 1.400 κιλών άνθρακα και 120 κιλών ασβεστόλιθου.

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 30 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιοπιστία στη συναλλαγή

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούμε.

Νομοθετική Συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.