Ανακύκλωση παλιών μηχανημάτων

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά για ανακύκλωση παλιών μηχανημάτων και απαξιωμένου εξοπλισμού.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Υλοποιούμε τις σχετικές εργασίες βάσει αυστηρών κανόνων ασφάλειας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.