Αγοράζουμε αμόλυβδο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα κράμματα και όλες τις μορφές μόλυβδου προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται βιομηχανικές και κατασκευαστικές μονάδες, κρατικοί και στρατιωτικοί φορείς,

H εταιρεία μας επεξεργάζεται και ανακυκλώνει:

  • Χρησιμοποιημένους συσσωρευτές μολύβδου – οξέος
  • Παλαιά Υλικά (σκραπ) Μολύβδου όπως μολυβδόφυλλα & απόβλητα υδραυλικών κατασκευών
  • Σωλήνες μολύβδου που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά καλώδια
  • Απόβλητα από εργοστάσια παραγωγής μπαταριών μολύβδου – οξέος (πλάκες, οξείδια μολύβδου κ.τ.λ)
  • Επιπλέουσες σκωρίες και τέφρα μολύβδου
  • Απόβλητα περιβλημάτων ραδιενεργών υλικών (από ακτινολογικά εργαστήρια και εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής) εφόσον έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό τους τα ραδιενεργά ισότοπα και η συσκευασία τους
  • Έρμα από καρίνες σκαφών (π.χ. ιστιοφόρα)
  • Είδη αλιείας και βαρίδια ζυγοστάθμισης τροχών